OpenZaak

Online dienstverlening voor burgers

OpenZaak maakt het mogelijk voor gemeenten om veilige en betrouwbare online diensten aan te kunnen bieden aan haar inwoners en bedrijven.

Lees hier meer over OpenZaak

Illustratie van man met vrouw op straat in stad
Logo Gemeente UtrechtLogo SED organisatieLogo Gemeente AmsterdamLogo Gemeente AlmereLogo Gemeente ArnhemLogo Gemeente DelftLogo Gemeente Den BoschLogo Gemeente HaarlemLogo Gemeente RotterdamLogo Gemeente TilburgLogo Gemeente Súdwest-FryslânLogo Maykin Media B.V.Logo Open Satisfaction B.V.Logo excellenceLogo contezzaLogo Vereniging DimpactLogo Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)Logo Foundation for Public Code

OpenZaak is productiewaardig API platform die de API standaard voor zaakgericht werken implementeert (de ZGW-API’s). Met OpenZaak wordt het voor gemeenten mogelijk om veilige en betrouwbare diensten aan te kunnen bieden aan haar inwoners en bedrijven. Omdat OpenZaak gebruik maakt van de Zaakgerichtwerken standaard wordt het uitwisselen van gegevens met andere gemeenten en/of applicaties eenvoudiger en veiliger. OpenZaak is open source software. Dat betekent dat iedereen vrij is deze software te hergebruiken of aan te passen aan haar wensen.

Illustratie van persoon en document

Zaken, Besluiten, Documenten en Open Notificaties

OpenZaak implementeert de ZGW-API’s en combineert deze met een gebruiksvriendelijke beheerinterface. Door gebruik te maken van de Open Notificaties standaard kunnen updates van zaken gepubliceerd worden naar andere systemen, zodat die systemen wijzigingen in (de status van) de zaak kunnen volgen.

Catalogi & gemeentelijke selectielijsten

OpenZaak bevat een beheerinterface voor catalogi en gemeentelijke selectielijsten. Zo kunt u gebruiken maken van standaard instellingen voor archivering van zaakgerichte gegevens bij het implementeren van uw proces en waar nodig deze aanpassen of aanvullen.

Illustratie van documenten met checklist
Illustratie van desktop computer en mobiele applictie met een slot

Autorisatie & Beheer

OpenZaak bevat autorisatie module waarmee u gecontroleerd toegang tot de Zaakgericht werken API's kunt beheren en monitoren. Zo heeft u een centraal overzicht welke applicaties toegang hebben tot welke API’s en data.

API Dashboard

OpenZaak bevat een API dashboard dat inzicht geeft in het gebruik van OpenZaak. Zo krijgt u inzicht met welke frequentie en volume gegevens in OpenZaak worden geraadpleegd. Dit kan helpen bij het bijsturen en prioriteren bij het afhandelen van zaken.

Illustratie van persoon met tablet waarop grafieken getoond worden
Abstracte illustratie met cirkels die verbinding maakt met andere figuren

Syteem integraties

Omdat OpenZaak open source is kunnen leveranciers systeemintegraties met OpenZaak ontwikkelen voor hun document en content management systemen. Zo heeft u de vrijheid om gebruik te maken van bestaande of nieuwe applicaties in combinatie met OpenZaak. OpenZaak koppelt onder andere met Contezza DMS en Alfresco.

Roadmap

Q1 2020

Oplevering OpenZaak

Oplevering productie waardige versie van OpenZaak. OpenZaak is klaar voor productie bij de gemeentelijke deelnemers.