Roadmap

Heeft u ideeën over de toekomstige ontwikkeling van OpenZaak of mis je bepaalde functionaliteit? Kijk op de feature request backlog.
Q3 - 2019

Start implementatie

Q4 - 2019

Inzicht verkrijgen en rapportage, performance

Q1 - 2020

Oplevering OpenZaak

Q2 - 2020

Marktconsultatie OpenZaak en workshops

Q3 2020

Vormgeven technische en product stuurgroepen

Q4 -2020

Roadmap

De start richting één integrale functionele roadmap. De roadmap laat zien waar OpenZaak heen gaat en bevat features die voor iedere gemeente waardevol zijn.

2021

Opschalen & doorontwikkelen

Opschalen van OpenZaak bij Nederlandse gemeenten.